RESULTATS DEL SORTEIG. COLÒNIES I CAMPAMENTS 2024

LLISTA ESCAMBELL GRANS: 137, 146, 168, 174, 175, 176, 178, 191, 3, 4, 7, 23, 24, 51, 52, 55, 59, 67, 77, 115, 110.

Llista d’espera: 83, 92, 109, 113, 114, 118, 129, 132, 136.

LLISTA ESCAMBELL PETITS: 143, 144, 157, 164, 166, 170, 182, 183, 187, 188, 189, 192, 54, 58, 64, 65, 87, 89, 96, 97, 111.

Llista d’espera: 108, 117, 120, 121, 131.

LLISTA EI, GENT GRANS: 154, 156, 161, 172, 184, 185, 186, 18, 19, 26, 28, 30, 38, 40, 46, 56, 60, 61, 69, 71, 72, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 91.

Llista d’espera: 94, 99, 102, 103, 105, 107, 116, 119.

LLISTA EI, GENT MITJANS: 147, 148, 149, 152, 160, 163, 177, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 47, 49, 50, 53.

Llista d’espera: 75, 76, 80, 126.

LLISTA EI, GENT PETITS: 162, 167, 169, 180, 181, 13, 25, 32, 35, 39, 43, 62, 63, 68, 70, 73, 74, 81, 98, 104, 106.

LLISTA FEMTRAM: 138, 139, 140, 141, 142, 145, 150, 151, 153, 155, 158, 159, 165, 171, 179, 15, 20, 21, 22, 41,  44, 45, 48, 57.

Llista d’espera: 66, 82, 90, 93, 100, 101, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 133, 134, 135.