Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany

La Coordinadora de Lleure del Pla de L’Estany és la Federació que agrupa les entitats d’educació en el temps lliure de la nostra comarca.Ei, Gent!, Escambell, Femtram i Tabitum.

La coordinadora del lleure del Pla de l’Estany va néixer el mes de maig de l’any 2004 i és va concebre com la primera federació d’entitats de lleure de la nostra comarca. Aquesta federació permet tal com diu el seu nom la coordinació entre les diferents entitats que treballen en un mateix àmbit geogràfic així com l’organització d’activitats amb membres de diferents entitats de lleure de la  comarca.

Des de fa molt temps, al Pla de l’Estany existeix un important teixit d’entitats sense ànim de lucre que treballen per a l’educació en el temps lliure dels infants i adolescents. Aquestes entitats eduquen als participants, cadascuna amb el seu propi projecte educatiu i a partir de diferents activitats: esplais, colònies, campaments, camps de treball… Totes elles intenten transmetre uns valors als seus participants, acompanyant-los en el seu creixement com a persona individual i com a membre d’una societat.

La Coordinadora del lleure del Pla de l’Estany creu en el vessant educatiu de les accions. De manera que aquest tret representa la principal diferència entre l’educació en el lleure que imparteix La Coordinadora i moltes altres activitats d’oci. Per aquesta raó, les entitats que la componen i també les activitats que organitza en nom propi no van dirigides tan sols a distreure els participants sinó que es creu en una educació principalment enfocada cap al desenvolupament personal; per tal que el participant pugui arribar a tenir una bona socialització, pugui potenciar les seves qualitats, i tingui les condicions adequades per assumir una participació ciutadana compromesa amb la seva realitat un cop sigui adult.

Història

Fent una mica de repàs a la història de les entitats que formen part de la coordinadora del lleure del Pla de l’Estany ens podem fer a la idea que l’educació en el lleure a la comarca no és cosa de fa dos dies. Dues de les entitats que la componen són de principis dels 90, Ei, gent! i Escambell, Femtram és de principis de segle i Tabitum va neixer l’any 2010.

Durant els primers anys les entitats varen desenvolupar les seves activitats de manera independent fins que, uns anys enrere, aparegué la idea d’una unió entre les diferents entitats per tal d’estrènyer els lligams entre elles i ampliar les possibilitats d’actuar. Així, la col·laboració entre les entitats va començar amb propostes de formació conjuntes, trobades de monitors, intercanvis d’experiències,… fins a crear la Federació de Coordinadora de lleure del Pla de l’Estany que ha permès l’actual sincronia.

Així doncs, actualment, la federació està formada per les entitats: Escambell, Femtram, Tabitum i Ei, gent! que mouen en les seves activitats prop de 700 nens i joves de la comarca. La federació compta amb un equip directiu format per membres de les diferents entitats que assumeixen les tasques de president, secretari i tresorer.

La Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany es defineix formalment en els seus estatuts com a federació laica, democràtica i oberta a tots els nois i noies.

Missió

  1. Establir coordinació entre les entitats de lleure del Pla de l’Estany
  2. Dignificar el lleure del Pla de l’Estany
  3. Organitzar globalment el lleure: tenir una visió global de la realitat social i les actuacions del lleure de la comarca.
  4. Dinamitzar nous espais de lleure
  5. Donar cabuda en les nostres activitats a tots els nens i nenes, facilitant al màxim la seva participació.

Què fem?

  • Casals d’Hivern
  • Casals d’Estiu
  • Camps de Treball
  • Colònies
  • Campaments

Per acabar

Amb aquests objectius i durant els gairebé quatre anys que porta de funcionament Coordinadora ja ha assumit pròpiament, a més de les activitats de les entitats que en formen part, el Casal Municipal de Banyoles i Fontcoberta entre altres; una Monitorada de formació de monitors en el lleure cada any; la activitat Més que Jocs de foment de l’educacio en el lleure el 2008; i el Camp de Treball (a)phònica des del 2005.

Totes les entitats que formen part de la Federació veuen l’esplai com una manera d’educar l’infant a partir d’una educació no formal. Cada participant serà tractat individualment tenint en compte les seves necessitats psicològiques, motrius, de relació amb el grup… per tant s’assumeix la desigualtat de totes les persones, encara que totes tenen el mateix valor individual, independentment de les seves peculiaritats.