CAMPS MUSICALS D’OIX 2024

CAMPS MUSICALS D’OIX 2024

Vols conèixer una altra manera de viure la música? Vols treure profit del teu instrument o de la teva veu? Tens ganes de cuidar d’Oix, des de la

 cultura al seu entorn natural? Sortim de les aules per posar música als jocs. Cooperem per donar vitalitat al poble i ajudem a mantenir-lo.

Si t’agrada la música, el lleure, la natura i la cultura popular, això fa per tu! Pots formar-ne part!

DATES: del 27 de juliol al 10 d’agost de 2024 (15 dies)

LLOC: Oix, Montagut.

PARTICIPANTS: 24 participants, de 14 a 17 anys. 

PREU: 199 €

PREINSCRIPCIONS ONLINE:  del 15 d’abril al 30 d’abril, aquí

INFORMACIÓ SOBRE LES INSCRIPCIONS I MATRICULACIÓ AL CAMP DE TREBALL: 

Calendari: 

 • Període de preinscripció online: del 15 d’abril al 30 d’abril
 • Sorteig: 1 de maig
 • Enviament de llistes: 1 de maig
 • Període d’inscripcions i pagament: del 2 de maig al 5 de maig
 • Període d’inscripcions de llista d’espera: del 6 al 10 de maig

Procediment:

1. Període de preinscripció online (del 15 al 30 d’abril):  La preinscripció als Camps Musicals d’Oix es realitza en aquest Google forms. Quan s’hagi fet la preinscripció es rebrà un correu que confirma que s’ha realitzat correctament i es donarà un número del sorteig.  

2. Sorteig: El sorteig només es farà en cas que el nombre de preinscripcions superi el nombre de places dels campaments (24 places). En cas que es faci el sorteig (dia 1 de maig), es realitzarà de manera aleatòria, on cada participant tindrà el número que se li va assignar en el correu de confirmació de preinscripció. 

3. Enviament de llistes (1 de maig): La resolució del sorteig s’enviarà per correu aquell mateix dia, confirmant si es té plaça pels Camps de Treball (1 de maig). També s’informarà dels documents a presentar per la inscripció i el pagament. 

4. Període d’inscripcions (del 2 al 5 de maig): Les persones que hagin rebut el correu de confirmació de plaça pels campaments d’Oix, tindran un període de temps per inscriure’s i fer el pagament.

! MOLT IMPORTANT ! En cas que una persona que tingui una plaça pels Camps Musicals d’Oix i no efectuï el pagament o la inscripció en el termini, perdrà el seu dret a la plaça sol·licitada i se cedirà la a la següent persona a llista d’espera. 

 • Documentació a presentar:
  • Fixa d’inscripció
  • Fitxa d’informació personal omplerta
  • Rebut bancari que acrediti el pagament*

*No es retornaran els diners de la inscripció excepte per causa major i justificada. 

5. Període d’inscripcions de llista d’espera (del 6 al 10 de maig): La llista d’espera conté la llista d’infants/joves que no han obtingut una plaça en el sorteig. Les vacants que es produeixin després del procés d’inscripció s’oferiran per ordre als infants/joves de la llista d’espera segons el mateix procediment seguit pel sorteig. 

Aquestes tindran temps d’acceptar la plaça i fer la inscripció i pagament, del 6 de maig al 10 de maig.

Procediment:

 • Es trucarà i s’enviarà un correu per localitzar els participants i oferir la plaça.
 • Hi haurà un termini de 48 hores per respondre l’oferta de la plaça que s’haurà de fer per mitjà del correu electrònic campamentsoix@gmail.com
 • Si no s’ha donat cap resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima la plaça i s’iniciarà amb el següent jove de la llista d’espera.
 • En el cas de resposta afirmativa, s’enviarà un correu electrònic que establirà la formalització de la matrícula i caldrà que la realitzin en el període del 6 de maig al 10 de maig.

En cas que no s’aconsegueixi plaça en els Camps musicals d’Oix, facilitarem informació de contacte amb altres Camps de Treball arreu de Catalunya que encara tinguin places lliures.   

Per a qualsevol dubte i/o inscripcions fora de termini adreceu-vos a campamentsoix@gmail.com

Salut i música!

 

 

 

 

 

 

@campamentsmusicals_oix