Femtram

FEMTRAM és una associació juvenil sense ànim de lucre formada per monitors i monitores del Pla de l’Estany. L’entitat neix el Febrer del 2001 com a voluntat de desenvolupar una tasca educativa a la comarca, prioritzant la vessant més social dins el món de l’educació en el lleure.

L’educació de Femtram es basa en el respecte i la tolerància, l’empatia, l’austeritat, el compromís, l’esperit crític, el respecte pel territori i el medi ambient, etc., ben interioritzats i transmesos pels monitors i monitores de l’entitat. Aquesta educació té com a objectiu l’adquisició immediata per part de tots els participants de diferents valors i actituds com la força d’un grup, la interculturalitat, l’ebolició dels diferents rols dins un col·lectiu i dels prejudicids de sexe, gènere, edat, nacionalitat o nivell econòmic, adquirir un esperit crític, i aprendre la importància de la participació en les diferents activitats, on tots i totes podem aportar diferents habilitats molt importants per al desenvolupament d’aquestes.Entenem l’educació en el lleure com una resposta a la mancança en l’educació dels infants i joves de la nostra societat i a la necessitat d’un canvi en aquesta per aconseguir una igualtat entre persones, independentment del seu sexe, gènere, classe social o nacionalitat, i esdevenir una societat vertaderament democràtica i igualitària.

L’aprenentatge i adquisició d’aquests pilars fonamentals en l’educació d’una persona venen acompanyats per diferents jocs, dinàmiques, debats i reflexions, tallers, gimcanes, etc. que ens diverteixen al mateix moment que ens formem com a persones.

Femtram realitza tres activitats fixes durant l’any. Aquestes són el casal d’hivern al barri de Canaletes, campaments d’estiu i classes de guitarra.

Casal s’hivern del barri de Canaletes.

Les activitats al barri de Canaletes neixen de la necessitat de dinamitzar un barri especialment allunyat del nucli tradicional de la ciutat i molt sovint oblidat. Tenen com a voluntat afavorir una cohesió social entre les diferents cultures que el formen, ajudar en la integració

 d’aquestes cultures al nostre país i a la nostra cultura, i estendre el lleure entre una part de la població sense tradició en l’educació no formal.

L’activitat es dur a terme els dissabtes a la tarda a la plaça Rocacorba durant el curs escolar, i va destinada a qualsevol nen o nena de 4 – 12 anys del barri.

Classes de guitarra.

FEMTRAM ofereix classes de guitarra acústica, encarades fonamentalment en el món del lleure, on s’ensenyen els diferents acords i ritmes de l’instrument, així com cançons clau en l’àmbit del lleure, cançons tradicionals, d’actualitat o nostrades.

Les classes es divideixen en diferents grups segons el nivell dels participants i van destinades a joves d’entre 12 i 18 anys.

Campaments d’estiu.

Els campaments d’estiu de FEMTRAM són una combinació d’aprenentatge, esport, diversió i reflexió, sempre dins l’entorn natural del nostre territori.

L’estada en el terreny d’acampada es combina amb una ruta de 3 dies a peu, amb voluntat de conèixer l’entorn més proper a la zona d’acampada, i així anar coneguent diferents parts del nostre país, la seva flora i la seva fauna.

Els campaments estan destinats a joves de secundària, i tenen un preu molt reduït amb la voluntat d’ésser accessibles per a tots els nivells econòmics.

Altres

FEMTRAM també ha realitzat altres projectes al llarg de la seva curta història, com el projecte FEMPINYA. Aquest va ser un projecte destinat a joves de la comarca per tal d’oferir un espai de trobada entre aquests, molt mancat en aquesta etapa clau del desenvolupament de les persones. L’objectiu també era assolir una continuïtat en l’educació no formal i dins l’entitat, oferint la possibilitat d’acabar essent monitors d’aquesta.