Ajudes a famílies pels casals d’estiu municipals

En el següent link podeu trobar informació per a les ajudes específiques del projecte Lleure per a Tothom que aquest any es du a terme a Banyoles:

http://www.coordinadoradelleure.org/wp/wp-content/uploads/2015/04/criteris-web-OJ.pdf