St Jordi!

Paradeta de St. Jordi de Femtram

Paradeta de St. Jordi d'Ei, Gent!

Podeu trobar els esplais Ei, Gent! i  Femtram a la placa major de banyoles durant el dia d’avui per finançar els respectius projectes i donar-se a conèixer un xic més!