Inscripcions de Casal d’Estiu!

Inscripcions dels casals d’estiu 2017:

Presencials a l’Oficina Jove Cal Drac:

Divendres 12 i 26 de maig de 19:00h a 21:00h

Dissabtes 13 i 27 de maig de 11:00h a 13:00h

La Pinya, els Petits de Cal Drac, Casal de Camós, Joves Vaquipandis, Escàndol, Enjove’t o l’Excursionista?

Més informació


Documentació necessària per a la inscripció:

· Targeta sanitària del participant (fotocòpia).

· DNI (si en té, no cal fotocòpia).

· Informació general del participant (adreça, telèfons de contacte, …).

· La inscripció només la podrà realitzar el pare, mare o tutor legal del participant ja que haurà de firmar l’autorització.

· Carnet de família nombrosa o monoparental, en cas de tenir-ne.